Луганск, ул. Рабочая, 24; +38 (0642) 93-24-20
+38 066 51-59-410
Viber; Telegram; WhatsApp
E-mail: [email protected];

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про реорганізацію Приватного акціонерного товариства „Вуглеприлад”: загальні збори акціонерів.

2. Причини прийняття рішення про реорганізацію: складності в роботі Приватного акціонерного товариства „Вуглеприлад”, витрати, пов’язані з обслуговуванням такої організаційно-правової форми як акціонерне товариство.

3. Спосіб припинення юридичної особи: перетворення Приватного акціонерного товариства „Вуглеприлад” в Товариство з обмеженою відповідальністю „НП Вуглеприлад”.

4. Дата проведення Загальних зборів акціонерів, на яких розглядалось питання про припинення товариства: 23 квітня 2013 року.

5. Результати голосування із зазначенням кількості голосів ”За” та кількості голосів ”Проти”: Голосували: “За” – 3 322 114 голосів або 96,2 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім акціонерам (їх представникам); “проти” – 126 675 голосів або 3,8 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім акціонерам (їх представникам), „утримались” – 0 голосів або 0 % від загальної кількості голосів, що належать присутнім акціонерам (їх представникам). Вирішили: перетворити Приватне акціонерне товариство „Вуглеприлад” у Товариство з обмеженою відповідальністю „НП Вуглеприлад”.

6. Повне найменування юридичної особи правонаступника: Товариство з обмеженою відповідальністю „НП Вуглеприлад”.

7. Порядок розподілу активів та зобов’язань: ТОВ „НП Вуглеприлад” є повним правонаступником Приватного акціонерного товариства „Вуглеприлад”, до якого при перетворенні переходить усе майно та вся сукупність прав та обов’язків, в тому числі зобов’язання Приватного акціонерного товариства „Вуглеприлад” стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами. Всі активи та зобов'язання Приватного акціонерного товариства „Вуглеприлад” перейдуть до Товариства з обмеженою відповідальністю „НП Вуглеприлад” за передавальним актом, складеним під час реорганізації.

8. Розмір статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю „ НП Вуглеприлад”: 897453,00 (вісімсот дев'яносто сім тисяч чотириста п'ятдесят три гривні 00 копійок) гривень.

9. Порядок та умови обміну акцій (часток) Приватного акціонерного товариства „Вуглеприлад” на акції (частки) ТОВ „НП Вуглеприлад”: Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки правонаступника та розподіляються серед його учасників. Коефіцієнт конвертації: один до одного. Після прийняття рішення про реорганізацію Приватного акціонерного товариства „Вуглеприлад” у ТОВ „ НП Вуглеприлад” здійснюється обмін акцій у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства на письмові зобов'язання про видачу відповідної кількості часток ТОВ в обмін на акції, який починається з 24 квітня 2013 року та триватиме три місяці до дня проведення загальних зборів акціонерів, на яких буде затверджуватися передавальний акт, акціонери товариства, обов’язковий викуп акцій яких не здійснено, отримують письмові зобов’язання на видачу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю „НП Вуглеприлад”. Комісією з реорганізації товариства письмові зобов’язання надсилаються акціонерам поштою або вручаються під особистий підпис. В свою чергу, письмові зобов’язання про видачу відповідної кількості часток ТОВ акціонери товариства мають право обміняти на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю „НП Вуглеприлад”. Розмір статутного капіталу ТОВ „НП Вуглеприлад” дорівнює розміру статутного капіталу Приватного акціонерного товариства „Вуглеприлад” до перетворення. Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВ „НП Вуглеприлад” дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій належних йому у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства „Вуглеприлад” до перетворення. Термін отримання часток в статутному капіталі ТОВ „НП Вуглеприлад” в обмін на письмові зобов’язання не обмежується.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.

Голова комісії з припинення Нестеров В.В.

 

 

Устройство зарядное ЗУ РП

для заряда кислотных тяговых аккумуляторных батарей в условиях шахты

Разрядно-зарядное устройство РЗУ РП

для разряда и заряда тяговых щелочных аккумуляторных батарей рудничных электровозов

Привод электромагнитный тормозов ПЭТ-М

для приведения в действие тормозов конвейерных установок и механизмов

Аппараты защиты от токов утечки АЗУР

для защиты от поражения электрическим током и других последствий утечек тока